Provence [-váns], -e [-se] ž. krajina v jihovýchodní Francii; Provensálec [-vensá- i -vansá-] (dř. ps. též -çál-), -lce m. obyvatel Provence; provensálský příd.: p. jazyk provensálština; p. olej brabancový (zast. ob.), olivový