prst, -u m. (6. j. -ě, -u) 1. jeden z pěti pohyblivých chápavých útvarů zakončujících ruku: kostnaté, štíhlé, pokřivené, krátké prsty; bubnovat prsty na stůl; hrozit prstem; zdvihat výstražně p.; lusknout prsty; klást p. na ústa zprav. jako náznak mlčení n. výzva k němu; všude prachu na p. silná vrstva; namazat chleba na p. silně máslem; nikdo se ho neodvážil prstem dotknout, přen. sebeméně mu ublížit; lidé na něj prstem ukazovali, přen. označovali ho za viníka, původce něčeho nepěkného; přiskřípnout někomu prsty, přen. překazit mu něj. nedovolenou n. nevhodnou činnost; klepnout někoho přes prsty, přen. pokárat, zpražit; dívat se, koukat někomu na prsty, zprav. přen. ob. hlídat, kontrolovat ho; strkat prsty do něčeho, přen. ob. plést se (neoprávněně); poněk. zast. ust. spoj. (vidět v něčem) p. boží, řidč. p. osudu aj. (o neodvratné události, zvláštní náhodě, shodě okolností ap.) zásah, působení, pokyn, jistě toto p. je boží (Erb.); expr. spočítat něco na pěti prstech snadno; takové lidi spočítáš na prstech je jich málo; vypočítat si na prstech, jak to dopadne snadno si domyslit; přijít někomu pod prsty (zast. Tyl) (čast. pod ruku) do něčí moci; nehnout pro někoho, něco ani prstem vůbec nic (ve prospěch někoho, něčeho) neudělat; nechce si pálit prsty (pro někoho, něco, za někoho) účastnit se něčeho, zasahovat do něčeho s nebezpečím, že si tím způsobí nepříjemnosti; mít v něčem prsty účast (zprav. tajenou); otočit (ovinout) si někoho okolo (kolem) prstu (též malíčku) úplně ovládnout, podmanit si ho; mít na každém prstu nápadníků deset (Hol.) být obletována; šlapat někomu na prsty (čast. na paty) přísně na něho doléhat, dozírat; platit pěti prsty krást; koupit za pět prstů ukrást n. jinak zadarmo získat; mít dlouhé prsty krást; mít veliký, třebas utajovaný vliv; leccos mu pod prsty uvázne (Tyl) ukradne to; dívat se na někoho skrz prsty přezírat, podceňovat ho; může všech pět (deset) (prstů) olíznout, jestliže... být velmi spokojen, rád; práce se mu lepí na prsty jde mu velmi pomalu; podej (někomu, čertu) p. a bude chtít celou ruku (pořek.) (o nadužívání a zneužívání dobré vůle); ob. expr. vycucat si něco z prstu (též z malíčku) vymyslit si 2. díl rukavice, kt. kryje prst ruky: rukavice s polovičními prsty; gumový, kožený p. (pro ochranu při poranění) 3. jeden z pěti pohyblivých útvarů zakončujících chodidlo nohy: koukaly mu prsty z bot; krást se po špičkách (prstů), zast. po prstech (Něm.) 4. zool. konečná část okončetin obratlovců 5. předmět připomínající tvarem prst: stroj. strojová součást ve tvaru prstu: prsty žacího stroje; zdrob. prstík, -u (*prstek, -tku Jir.) (6. j. -u, 6. mn. -cích), prstíček (†prsteček Baar, prstéček Něm.), -čku (6. mn. -čcích, -čkách) m.