purpura II, -y ž. (z fr. zákl.) směs kadidla a vonných rozdrcených dřev, kt. při zapálení voní: vůně spálené p-y (Sova); (dát) špetku p-y na žhavý plát (Maj.); v. též potpourri