růst (†rost Havl. aj.), -u m. (6. j. -u) 1. přirozené zvětšování (zejm. do výšky, délky), sílení a vývoj živého organismu n. jeho části, zvl. až do dosažení obvyklé velikosti a konečného stupně vývoje; vzrůst: r. těla; stromek pomalého růstu; zastavení růstu organismu; r. vlasů, kostí; látky podporující r.; doba růstu; biol. kvantitativní proces zvětšování organismů projevující se množením buněk a jejich dorůstáním na typickou velikost 2. nabývání něčeho na objemu vůbec: miner. r. krystalů; geol. r. krápníků; hut. r. slitiny, litiny, zrna ap. zvětšování objemu při tuhnutí, způsobené uvolňováním plynů 3. zvětšování, zvyšování, vzrůstání velikosti, rozsahu, množství, intenzity, významu něčeho: překotný r. průmyslových čtvrtí; r. kapitálu, vkladů; r. mezd; r. produktivity práce; r. a pokles výroby; r. revolučního hnutí; nezadržitelný r. mírových sil; hospodářský r. státu rozvoj, rozmach 4. dosahování vyšší úrovně ve vývoji: umělecký, odborný r.; r. vědeckého pracovníka 5. řidč. vzrůst, postava 1: muž nízkého, vysokého růstu