růsti (†rosti Svět.) ned. (1. j. rostu, rozk. rosť, bud. porostu, budu růst, min. rostl) 1. (o živém organismu n. jeho části) růstem (ve význ. 1) se zvětšovat, sílit, vyvíjet; vzrůstat, vyrůstat: strom rostl a mohutněl; kuřata pěkně rostla; děti rostou a dospívají; děvče roste do krásy ukazuje se, že bude hezké; vlasy mi rychle rostou; hoch dospívá, už mu rostou vousy; r. rovně, křivě, do výšky, do šířky; přen. špatné návyky s dětmi rostou zvětšují se, sílí; r. jako z vody velmi rychle; r. jako dříví v lese bez péče, bez vedení; žádné stromy nerostou do nebe na každého dojde, všecko má své meze; slyšet trávu r. domnívat se (s podezřením) víc, než ve skutečnosti je 2. (zvl. o člověku v mládí) vyvíjet se (tělesně i duševně), vyrůstat, dospívat: rostl za války, na vesnici; my spolu rostli, co jeden to druhý (Něm.); roste z něho sobec 3. (o rostlinách, plodech ap.) být, vyskytovat se ve stavu růstu; vyrůstat: na louce roste vysoká tráva; vrby rostou u potoků; po dešti rostou houby; na téhle jabloni rostou zvlášť dobrá jablka; euf. už na něm roste trávníček (Erb.) zemřel, je pochován; kam šlápne, tam sedm let tráva neroste svým zásahem pokazí všechno tak, že se to dá těžko napravit 4. vznikat a vyvíjet se vůbec; vyrůstat: pod jeho nožem rostl z kousku dřeva ptáček, na okraji města rostou nová sídliště; z naší práce poroste naše budoucnost 5. nabývat na velikosti, rozsahu, množství, na intenzitě; zvětšovat se, zvyšovat se, narůstat, vzrůstat; nabývat na významu: mrak rostl; zástupy rostly; nová osada rychle rostla; vzdálenost mezi závodníky roste; úspory rostou; počet studentů stále roste stoupá; spotřeba nápadně roste; úcta k němu stále rostla; revolučnost sílí, roste; rostoucí převaha, napětí, nejistota; pozorovat něco s rostoucím podivem; nezaměstnanost rostla přibývalo jí; – jeho obchod rostl vzmáhal se; r. v něčích očích získávat jeho větší úctu; s jídlem roste chuť; práce jí roste pod rukama neubývá jí; každé sousto jí v ústech zrovna roste jí s nechutí (často pro lítost) 6. dosahovat vyšší úrovně ve vývoji: v těžkých dobách národ rostl; r. prací; básník roste, vyzrává; duchovně, politicky r. 7. nář. (o obilí) vzrůstat, porůstat (obl. mor.) (Baar) ○ předp. do-, na- (pona-), o-, ob-, od- (pood-), po- (popo-), pod-, pro-, pře-, před-, při-, roz- se, s-, u-, v-, vy- (povy-), vz-, z-, za-; nás. růstávati: tam růstávají ryzce ○ předp. do-, od-, pro-, s-, vy-, vz-, za-