Nalezeno 20 heslových statí.

esterasa

[-áza], esteráza, -y ž. biol. enzym štěpící estery

karasatý

příd. nář. kučeravý, kadeřavý: k-é děvče (Něm.)

*krasava

, -y ž. krasavice (Čap.-Ch.); K. osobní jm. ženské v pohádkách (Něm., Tyl)

*krasavčí

příd. krasavcům vlastní: k. postava (Hora); k. oči (Pujm.)

krasavec

, -vce m. (krasavice, -e ž.) krásný člověk, krásný tvor; expr. zdrob. krasaveček, -čka m. (mn. 1.

luciferasa

[-áza], luciferáza, -y ž. (z lat. zákl.) biol., chem. látka způsobující (spolu s luciferinem) světél…

nadrasa

, -y ž. (zprav. ve fašistickém pojetí) domnělý vyšší typ rasy: germánská n.

okrasa

, -y ž. co okrašluje; ozdoba, okrášlení: přeplnit nevkusnými o-mi; být o-ou literatury; pěstuje zahr…

prachsakra

, prachsafra, prachsetsakra, prachsetsafra, řidč. prasakra (*prasafra, *pracakra Rais) citosl. ob. (…

prachsakramentský

, prachsaframentský, prachsetsakramentský, řidč. prasakramentský (Šlej.) příd. ob. expr. (zesíleně)

prasafr-

, prasakr- v. prachsakr-

příkrasa

, -y ž. co přikrášluje; ozdoba 1, přikrášlení: hovořit, psát prostě, bez příkras; řidč. šperk jako p…

rasa

, -y ž. (z fr. driv. arab.) 1. skupina lidstva lišící se od jiné růz. typickými znaky, zejm. barvou …

rasajna

v. rasovna

rasance

[-za-], razance, -e ž. (z fr.) kniž. prudkost, průbojnost: rostoucí r. střelných zbraní; vstřelit gó…

rasantní

[-za-], razantní příd. (z fr.) kniž. 1. prudký 2, silný, průbojný 2, průrazný 1: r. odraz; r. útok; …

sacharasa

[-áza], sacharáza, -y ž. (z řec. zákl.) chem. enzym štěpící sacharózu

terasa

, -y ž., řidč. a poněk. zast. teras, -u m. (6. j. -u, -e) (z fr.) 1. přírodní n. umělý stupeň ve sva…

trasa

, -y ž. (z něm. driv. fr.) 1. odb. směrové a výškové vytyčení komunikace n. jiného technického díla;…

trasant

, -a m. (1. mn. -i) (z it.) práv., peněž. kdo vystavuje cizí směnku; výstavce (cizí) směnky, směnkov…