republika, -y ž. (z fr. driv. lat.) 1. forma státního zřízení, v níž jsou nejvyšší orgány státní moci voleny na urč. dobu občany: socialistická, lidově demokratická, buržoazní r.; president r-y; zákon na ochranu r-y; boje o lidovou r-u (Z. Nej.); první, druhá r.; předmnichovská r.; Řád r-y vyznamenání; v názvech států: Československá socialistická r. (zkr. ČSSR); Svaz sovětských socialistických r-k (zkr. SSSR); Francouzská r.; Sjednocená arabská r.; přen. Žižkováci rádi nazývají (Žižkov) r-ou (Zápot.); expr. to je r. sama pro sebe (o uzavřené skupině lidí v něj. širším společenství pracovním, zájmovém ap., která si vede po svém) 2. zř. zast. expr. rámus 2, výtržnost: v krčmě r-u ztropil (Hol.); expr. zdrob. republička, -y ž.; republikový příd. týkající se zvl. sovětských svazových republik: místní r-é orgány; r-é organizace, konference; *republický příd.: r-á správa (Čel.) republikánská