robota, -y ž. 1. hist. práce, kt. musil konat poddaný na statku feudální vrchnosti: chodit na r-u; být osvobozen od r-y; r. pěší; r. pojízdná, tažná 2. nář. a expr. práce vůbec, zvl. nepříjemná, těžká; lopota, dřina: denní r.; chodit do r-y; jít z r-y do r-y; expr. zdrob. *robotka (Heyd.), robotička, -y ž.