rotunda, -y ž. (z lat.) archit. okrouhlý románský kostelík; stavba okrouhlého půdorysu vůbec: hradní r-y; – r. hvězdárny; rotundový příd.: r. půdorys