rozměr, -u m. (†rozměra, -y ž., Hál.) 1. vlastnost (délka, šířka n. výška), jíž se udává velikost něčeho v ploše n. v prostoru; míra 1, dimenze: určit tři r-y předmětu, délku, šířku a výšku; obraz o r-ech 3 × 1 m; nádoby různých tvarů a r-ů; mat. r. tělesa, plochy; poněk. zast. liter. metrum; tech. funkční, jmenovitý, mezní r. součástky 2. (často mn.) velikost zaujímané části plochy n. prostoru; rozsah 1, rozměrnost: zahrada, byt má velké r-y; různé tělesné r-y (Maj.); lodní r. (R. právo) prostor 3. (často mn.) rozsah, stupeň, intenzita něj. jevu: povodeň nabyla velkých r-ů; slavnost ve velkých r-ech