roztok, -u m. (6. mn. -cích) 1. kapalina s rozpuštěnou něj. látkou: r. mýdlový, cukrový; dřevo napuštěné impregnačním r-em; fyz., chem. stejnorodá směs rozpuštěné látky a rozpouštědla: r. kyselý, zásaditý, nasycený, přesycený; biol., med. fyziologický r.; geol. rudonosné, uhlonosné r-y †2. místo, kde se rozděluje vodní tok (Herb.)