rozvodovost, -i ž. stat. počet rozvodů připadající na 1000 obyvatel za rok