rudý příd. (2. st. rudější, *rudší Vrchl.) 1. mající barvu krve; (sytě, tmavě) červený 1: r-á záře plamenů; do ruda zbarvená obloha (při západu slunce); r-é růže; být r. v tváři; r. vztekem; r. jako krocan; oči r-é od pláče zarudlé; r-é víno (Vrchl. aj.); r-á planeta (Slouka) (o Marsu); ust. spoj. r. (čast. červený) kohout (Rais) požár; přen. r. křest (Čech) krvavý; zeměp. R-é moře mezi severovýchodním břehem Afriky a Arabským poloostrovem; zool. norník r.; hvězd. r. posuv 2. mající tuto barvu jako symbol revoluce, socialismu, komunismu; vztahující se k (socialistické) revoluci, k socialismu, ke komunismu; socialistický, komunistický: r-é prapory v průvodu; r. pionýrský šátek; (pěticípá) r-á hvězda; r. koutek; – r. tisk; r-í básníci; r-á píseň revoluční; r-é Kladno; r. pás (kolem Prahy) (za první republiky) pražská předměstí s komunistickou většinou; v růz. názvech R-é právo ústřední list KSČ; R-é odbory (za první republiky) revoluční odborové organizace; R-á pomoc masová proletářská organizace vzniklá v pol. 20. let na podporu účastníků revolučních bojů; R. den demonstrace 6. 6. 1928 na protest proti zákazu dělnické spartakiády; – (ve vztahu k sovětskému prostředí:) r-í námořníci stojící na straně revoluce, revoluční (op. bílí 3, bělogvardějští), sovětští; r-é gardy; oddíly R-é gardy; R-á armáda (dř.) Sovětská; r-é tanky (Drda); R-é náměstí (v Moskvě); – expr., zprav. hanl. (v reakčním prostředí:) r. socan (Včel.); pokřik o "r-ém" nebezpečí (R. právo) komunistickém; r. teror; r-á propaganda; hist. r-á republika francouzská v červnu 1848 3. mající žlutou n. hnědou barvu s temně červeným odstínem: r-é vlasy (Ner., Bass) ryšavé, zrzavé; r-á brada (Jir.); a ten je jak liška r. (Ner.); kniž. r-é zlato (Ner., Vrchl. aj.); poněk. zast. lid pleti r-é (Ner.) (o Indiánech); r-é plémě (Slád.) Indiáni; zbytky r-ého lidu (Maj.); zpodst. rudý, -ého m. řidč. (též hanl.) socialista, komunista, bolševik: strana r-ch (Marx); zpodst. *rudo, -a s. rudost: jasné r. (Rais) rudá zář (od požáru); přísl. rudě (*rudo Hál.): r. zářit; r. zbarvený; r. zlaté vlasy rudozlaté; leť vzhůru, prapore náš r. svěží! (Ner.); – r. se to barví mezi dělníky (Sedlm.) začínají smýšlet socialisticky, komunisticky; podst. rudost, -i ž. rudé zbarvení, zabarvení: r. plamenů, krve; r. zlosti v obličeji (Vanč.) ruměnec; bojovná r. nad hlavami (Olb.) (o rudém praporu)