rychlost, -i ž. 1. míra pohybu n. děje v poměru k potřebnému času: průměrná, maximální r.; zvýšit, snížit r.; dosáhnout vysoké r-i; fyz. dráha za jednotku času: r. hmotného bodu, zvuku, světla; počáteční r.; okamžitá r.; fázová r.; obvodová r.; nadzvuková r.; tech. řezná r.; reduktor r-i; let. mezní r.; raket. první, druhá, třetí kosmická r.; hvězd. úniková r.; sport. nájezdová, rozjezdová r.; film. r. filmu délka filmu, kt. projde okénkem kinematografického přístroje za vteřinu 2. vlastnost toho, kdo (n. co) je rychlý; spěch, kvap, chvat I, hbitost, čilost: v r-i něco vyřídit, udělat spěšně, chvatně, rychle; zpráva se rozšířila r-í blesku velmi rychle 3. rychlostní stupeň (tech.); slang. zařízení k řazení rychlostních stupňů: přeřadit páku na jinou r.; dát zpáteční r.