sčuchnout se (*sčichnout se Scheinpflug) dok. zhrub. 1. (~; s kým) důvěrně se sblížit, spřátelit se, spojit se: s. se v hospodě s ostatními kumpány; (chlap) se sčuchne s jeho ženou (Neff) *2. přihodit se: něco se sčuchlo (Jah.)