Nalezeno 15 heslových statí.

nasakovati

ned. k nasáknouti: peřiny nasakují potem; přen. n. cizáctvím

odsakovati

ned. vsakovat se a tím mizet s povrchu: půdní vlhkost odsakuje

osakovati

ned. k osáknouti: umyté nádobí pomalu osakuje

prosakovací

příd. stav. p. příkop sloužící k odvádění prosakující povrchové vody

prosakovati

ned. k prosáknouti: voda prosakovala půdou; p. strop; krev prosakuje obvazem infiltruje; – obvaz pro…

průsakový

příd. vod. k průsak: p-á rychlost vody

sako

, -a s. (6. mn. -ách) (z it.) krátký kabát, zvl. jako součást pánského obleku: moderní střih saka; s…

sakovák

, -u m. slang. starý druh železného pluhu (nazv. podle výrobce Sacka)

sakovat

ned. ryb. slang. (co) lovit sakem (ve význ. 1)

-sakovati

jen s předp.: na-, o-, od-, pro-, v-, za-

sakový

v. sako

vsakovací

příd. vod. (umělá) v. nádrž z kt. voda prosakuje propustným dnem do podzemních vod a zvětšuje jejich…

vsakovati (se)

, vsakovati ned. k vsáknouti (se), vsáknouti: pot vsakuje do prádla; prudký příval se rychle vsakova…

zasakovací

příd. vod., zeměd. týkající se zasakování; určený, sloužící k zasakování: z. schopnost půdy; – z. pá…

zasakovati

ned. vod., zeměd. k zasáknouti; vsakovat (se): nakypřeným povrchem voda rychleji zasakuje