sesle, -e ž. (z něm.) zast. ob. a nář. židle (zprav. lépe vybavená pro pohodlí): vycpané s. (Něm.); uměle řezané s. (Tyl); zdrob. seslička, -y ž.: dětská s. (Čech); slaměné s-y (Ner.)