sesuv, -u m. (6. j. -u) geol. 1. sesouvání: s. půdy 2. útvar takto vzniklý: plošný, proudový s.