Nalezeno 26 heslových statí.

asexuální

příd. odb. bezpohlavní: a. stadium; a. rozmnožování; přísl. asexuálně

bisexualita

, -y ž. biol. dvojpohlavnost, obojpohlavnost, bisexuálnost

bisexuální

příd. biol. dvojpohlavní, obojpohlavní, hermafroditický: b. jedinec; druhotně b.; přísl. bisexuáln…

heterosexuální

příd. pohlavně náchylný k druhému pohlaví (op. homosexuální): h. láska; h. styk; h. jedinec; přísl…

homosexuál

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -ech) (z řec. + lat. zákl.) homosexuální člověk; homosexualita, -y ž. pohla…

intersexuální

příd. odb. mezipohlavní: i. typ

kvartsextakord

, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) hud. druhý obrat kvintakordu s původní kvintou v basu

kvintsextakord

, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) hud. první obrat septimového akordu s původní tercií v basu

pansexualismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. filos. (z řec. + lat. zákl.) teorie vykládající, že všechno jednání li…

sex

v. sexus

sexagesimální

[-ézi-] příd. (z lat.) šedesátinný: geom. s. dělení úhlu na stupně po šedesáti minutách a minuty po …

sex-appeal

[seks-epíl], -u m. (6. j. -u) (z angl.) pohlavní přitažlivost, kouzlo 3 (zvl. žen): mít s.

sexovati

ned. (z lat. zákl.) zeměd. (co; ~) rozdělovat (drůbež) (v prvém dnu života) podle pohlaví

sexta

, -y ž. (z lat.) 1. šestá třída dřívější střední školy: chodit do sexty 2. hud. šestý stupeň diatoni…

sextakord

, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) hud. prvý obrat kvintakordu s terciovým tónem v basu

sextán

, -a m. (sextánka, -y ž.) (dř.) žák sexty: s. gymnasia; expr. zdrob. sextánek, -nka m. (mn. 1. -nk…

sextant

, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) tech. přístroj se stupnicí o rozsahu šestiny kruhu k určování země…

sextet

, -u m. (6. j. -u) (z it.) hud. 1. komorní skladba pro šest hudebních nástrojů n. hlasů *2. sexteto

sexteto

, -a s. (6. j. -u) (z it.) hud. řidč. soubor šesti hudebníků n. zpěváků; sextetový II příd.

sextilion

[-ón], sextilión, -u m. (6. j. -u) (z lat.) milión kvintiliónů

sextola

, -y ž. (z it.) hud. skupina šesti not hraných v době určené pro menší počet not stejné hodnoty

sexualisovati

[-zo-], sexualizovati ned. i dok. řidč. (co) činit, učinit sexuálním: s. život

sexualita

, -y ž. fyzické vztahy mezi mužem a ženou; pohlavní život, pohlavní pud; sexuálnost: přebujelá s.

sexuální

(sexuálný Šal.) (méně vhodně sexuel-) příd. (z lat.) pohlavní 2: s. život, otázky; s. psychologie, b…

sexuolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) odborník v sexuologii; -logie, -e ž. (z lat. + řec.) lékařský obor z…

sexus

, sex, -xu m. (6. j. -u) (z lat.) kniž. pohlavní pud