snaha, -y ž. (po čem; oč, †pro co) vůle něco vykonat, něčeho dosáhnout ap.; snažení, úsilí: s. po uplatnění; snahy o pokrok; má dobrou snahu vyhovět; přes všechnu snahu neuspěl přičinlivost: opravné snahy; zast. s. pro zachování rodinné důstojnosti (Svět.)