spáti ned. (1. j. spím, 3. mn. -í, rozk. spi, spěte, min. spal, podst. spaní, přech. přít. spě) 1. (po slovesech pohybu zast. a obl. též spat) být ponořen ve spánek, oddávat se spánku (op. bdít 1): lehnout si, zavřít oči a s.; s. celou noc; dospělý člověk má s. osm hodin; chodit brzo, pozdě s.; s. dobře, špatně; s. tvrdě, neklidně; prášky pro spaní; nespat starostí; jde na mne spaní chce se mi spát; přen. je půlnoc, město spí; tiché, spící náměstí (Jir.); sluníčko šlo spat (Mrš.) zapadlo; – přen. (o něčem, někom nedávajícím známky života, činnosti:) příroda v zimě spí; (česká řeč) neumřela, ale spí (Jir.); dokažme, že Čechové sice dvě stě let spali, ale nevyhynuli! (Havl.); s. na vavřínech odpočívat, nebýt po něj. úspěchu činný; úspěchy protivníků jim nedávají s. znepokojují, podněcují je k činnosti; ob. expr. ti tam nahoře (úřady ap.) spí; ta věc teď spí (čast. usnula) nemluví se o ní, neprojednává se; – euf. s. pod drnem, s. věčný sen být mrtev a pohřben; spi sladce! (slova rozloučení s mrtvým); ob. chodit s. se slepicemi velmi brzy; spal, jako by ho do vody hodil tvrdě; s. jako dudek (dřevo, pařez, poleno aj.); s. jako zabitý; s. jako na vodě lehce, snadno a často se probouzet; s. na půl oka (na jedno oko); – s. spánkem spravedlivých; nedalo mu to s. znepokojovalo ho to, dělalo mu to starost; expr. čert nikdy nespí neštěstí n. nepříjemnost se může stát kdykoli, znenadání 2. (kde) být uložen ke spánku; pobývat přes noc, trávit (spánkem) noc; nocovat 1, přenocovat 1, přespávat: s. v ložnici, v kuchyni, na půdě; s. na gauči; s. pod peřinou; – s. doma, u příbuzných, v hotelu; s. ve stanech; tuláci spali ve stohu 3. ob. (s kým) souložit: spala s ním, i když ji za to všichni odsuzovali ○ předp. (-spati) do-, do- se, na-, na- se, ode-, po- (si), pro-, pro- se, pře-, při- si, roze- se, u- (pou-), vy- se (povy- se), za- (poza-); nás. spávati: s. po obědě; ráno dlouho spává pozdě vstává; – v létě spávali venku; s. na tvrdém lůžku; – ob. spával se služkami ○ předp. do-, ode-, po- (si), pro-, pře-, pře- se, u- (pou-), vy-, za-