splývati ned. 1. k splynouti 1-3, 5: zvuky splývaly v jedno; splývání barev; (o přistěhovalcích) s. s usedlíky; splývání podniků; – kniž. slzy splývaly po lících (Nov.) stékaly, kanuly; – kniž. listí tiše splývá (Merh.) snáší se; – zř. život splýval spokojeně (Šmil.) plynul, míjel; jaz. splývání hlásek výslovnost skupiny stejných n. podobných souhlásek jako souhlásky jediné (např. panna [pana], dětství [děctví]) 2. plout po povrchu kapaliny, zprav. vody; nést se 1: loďka splývá po proudu; sport. splývání úkon, při kt. plavec setrvává natažen na hladině ve vodorovné poloze: s. na znaku 3. kniž. (kam) zvolna se šířit urč. směrem; nést se 1: unyle splývaly její pohledy k průvodci (R. Svob.); šepot splývá k mému uchu (Vrchl.) line se 4. volně dolů viset, přes něco volně přečnívat, sahat: volně splývající kadeře; záclony splývaly k zemi; plášť jí v záhybech splýval s ramen; nás. k 1 splývávati; rozl. od vzplývati