střední (†středný Hol.) příd. 1. k střed 1; ležící, umístěný, vyskytující se ve středu: s. trakt domu prostřední; s. vchod; s. Čechy; s. Evropa centrální; s. tok řeky (mezi horním a dolním tokem); řidč. kniž. s. věk středověk; zeměp. S. Amerika oblast mezi Severní a Jižní Amerikou; S. Asie název pro oblast na jihu asijské části SSSR; S. východ země Přední Asie kromě států na Blízkém východě; geom. s. příčka trojúhelníka, lichoběžníka úsečka spojující středy dvou jeho stran, ramen; fyz., tech. kolo se s-m dopadem vody, na s. vodu se vtokem ve výši osy; anat. s. mozek část mozku uložená mezi předním a zadním mozkem; s. ucho část ucha za bubínkem obsahující sluchové kůstky; sport. s. útočník (při míčových hrách a v hokeji) hrající ve středu útočné řady; s. obránce (v kopané) 2. mající prostřední, ani malou, ani velkou míru něj. vlastnosti, ležící mezi dvěma protiklady; jsoucí v něj. pořadí (přibližně) uprostřed: žena s. postavy prostřední; látka s. kvality; s. délka, výška, rychlost; s. věk muže průměrný; voj. dělo s. ráže; raketa s-ho doletu; zeměd. s. orba mělčí než hluboká; mat. s. geometrická úměrná geometrický průměr; fyz. s. tlak, teplota, hodnota; s. chyba (při měření); s. volná dráha průměrná dráha, kt. urazí částice mezi dvěma srážkami; s. doba životnosti částice; zeměp. s. denní, měsíční, roční teplota; – s. stupeň vzdělání; s. technický (zdravotnický) pracovník se středoškolským vzděláním; s. technické kádry; s. vrstvy společnosti; příslušet k s-mu stavu; s. cesta postup, řešení ap. vystříhávající se krajností: volit (zlatou) s. cestu dát přednost smíru, kompromisu; nebýt ani příliš radikální, ani konzervativní; sděl. tech. s. vlny mající vlnový rozsah 100 až 600 m; film. s. metráž kolem 500 m; řidč. s. film středometrážní; sport. s. váha váhová kategorie rohovníků a vzpěračů do 75 kg, zápasníků do 79 kg; s. tratě běžecké disciplíny v rozmezí od 800-3000 m; škol. s. škola poskytující všeobecné n. odborné vzdělání, končící maturitní zkouškou (dř. gymnasium, reálka, obch. akademie ap.): s. všeobecně vzdělávací škola (zkr. SVVŠ); s. odborná (průmyslová, ekonomická) škola; s. škola pro pracující; hud. s. hlas mezzosoprán n. baryton; v instrumentální skladbě vícehlasé vnitřní hlasy; stav. s. vozovka pro průměrné dopravní zatížení; geol. s. devon; s. moréna; hvězd. první, druhé s. Slunce; s. sluneční den doba mezi dvěma po sobě následujícími průchody druhého středního Slunce poledníkem, základní jednotka měření času; s. sluneční čas určený polohou (hodinovým úhlem) druhého středního Slunce; jaz. s. rod neutrum; s. samohláska (podle umístění, polohy jazyka při artikulaci) stojící mezi předními a zadními (např. a); s. l obvyklé novočeské l na rozdíl od l měkkého a l tvrdého; zpodst. střední, -ho m. ve spoj. hra na s-ho dětská hra, při níž jeden hráč stojí uprostřed (a chytá přehazovaný míč ap.); středná, ž. geom. spojnice středů dvou kružnic, centrála 3; přísl. k 2 středně: s. velký, vysoký, dlouhý; s. silný dalekohled; s. dobrá úroda; zbož. s. jemný papír