stále přísl. 1. k stálý; pořád 1, neustále 1, ustavičně: s. hůř, víc; – s. stejný; – s. se opakovat †2. natrvalo: s. se v městě usadit (Tomek)