stávající příd. poněk. zast. kniž., publ. nynější: s. poměry; s. řád (Vrchl.); s. situace; s. výhody; s. nedostatky