staničení, s. odb. vyznačení vzdáleností na žel. trati, silnici ap.; v. též staničiti