stereometrie, -e ž. geom. část geometrie zkoumající prostorové vztahy a vlastnosti prostorových útvarů; stereometrický příd.: s. útvar; s-á úloha; přísl. stereometricky