stok, -u m. (6. mn. -cích) 1. soutok, stékání 1: s. dvou řek; vodní s.; přen. s. tří silnic (Lang.); s. lidí (Wint.) 2. tok dolů; stékání 1: s. dešťové vody 3. piv. chladicí s. chladnice 2; máčecí s. náduvník