strmý příd. ostře, prudce stoupající n. klesající; příkrý 1, s rázný 1: s. kopec, břeh; s-á skála; s-é srázy prudké; s-é schody; s-é zatáčky ostré, s velkým stoupáním; přen. s. cíl (Lit. nov.) vysoký, těžce dosažitelný; slova s-á (Konr.) příkrá, ostrá; jsem nerad s. (Něm.) příkrý; život byl s. (Fuč.) nesnadný; sděl. tech. s-á elektronka s velkou strmostí; voj. s-á dráha střely mající úhel (výstřelu) větší než 45° (op. plochá); zvěr. s-é postavení noh u koně při kt. poloha spěnky svírá s vodorovnou plochou úhel větší než 45°; přísl. strmě (*strmo Něm., Vrba): cesta vede s. vzhůru; s. stoupat; přen. s. obočí zdvihat (Hol.); podst. strmost, -i ž.: sděl. tech. s. elektronky poměr změny anodového proudu ke změně mřížkového napětí