stvoření, s. 1. bytost 1, tvor, osoba 1: děvčátko, takové křehké, tiché s.; ty jsi takové nevděčné s. †2. tvorstvo: rozmanitost kvítí polního a jiného s. (Havl.); srdce naplněná láskou ke všemu s. (Vrba) †3. nestvůra, netvor 1: sotva kdo člověka v tom s. pozná (Erb.) obludě, šeredě; zdrob. k 1 stvořeníčko (*stvořeňátko Ner.), -a s. (6. mn. -ách): ubohé s.; v. též stvořiti