supí příd. 1. supům vlastní, ze supa pocházející: s. hlava; s. spáry 2. připomínající supa, pro supa příznačný: s. tvář; s. výraz krvežíznivý, krutý, bezohledný; s. nos zahnutý jako zobák supa