supersonický [-nv-] příd. fyz. rychlejší než zvuk; nadzvukový 2 (op. subsonický): s-á rychlost: let. s-é letadlo