tázací příd. jaz. t. věta vyjadřující otázku; t. zájmena, příslovce, částice uvozující otázku; t. tón při výslovnosti otázky