týdeník, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) časopis vycházející jednou za týden: t. Kulturní tvorba; film. filmový (dř. zvukový) t. týdenní krátký film s přehledem hlavních událostí domácích i zahraničních; expr. zdrob. týdeníček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách): nevýznamný humoristický t.