třicet čísl. zákl. (2. p. třiceti, třicíti) označuje počet tří desítek: t. kroků; t. procent; brožura o t-i stránkách; za t. let; prodat někoho za t. stříbrných zradit ho (jako podle bibl. podání Jidáš Krista); třicetkrát čísl. nás. příslovečná; třicátý čísl. řad.: t. den; t-á léta 20. stol. 1930-1939; t. díl celku třicetina; třicaterý čísl. druh. (o jmenných tvarech v. desaterý) jsoucí ve třiceti různých druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) třicet: t-é, t-o vítězství; t-o květin; třicetina, třicítina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na třicet stejných dílů; třicítka, -y ž. v. t.