tahák, -u m. 1. slang. literární dílo, divadelní hra, film ap., kt. má velký úspěch a přitahuje zájem obecenstva; bod jednání, něj. akce ap., kt. má upoutat zájem: fronta před biografem, knihkupectvím na t.; – volební t.; řečnický t. 2. (j. 2., 4. též -a) stud. slang. psaný výtah z probírané látky, překlad nedovoleně používaný zvl. při psaní školních úloh: opisovat z t-u 3. kart. slang. tahaný mariáš (Jah.); zdrob. taháček, -čku, -čka m.