taxonomie, -e ž. (z řec.) biol. systematika rostlin, živočichů; -nomický příd.: t-á klasifikace