Nalezeno 10 heslových statí.

a tempo

(it.) hud. v původním tempu; přen. v pravý čas, včas

extempore

neskl. s. (zř. 7. j. též -m) (z lat.) nečekaná, nepřipravená, příležitostná poznámka s hlavním témat…

extemporovati

ned. div. dělat extempore: herec pohotově extemporoval

tempo

, -a s. (z it.) 1. stupeň rychlosti (ve význ. 1): stupňovat, zvýšit, urychlit, zpomalit t.; určovat,…

temporální

I příd. (z lat.) řidč. kniž. týkající se urč. časového úseku: t. zvyklosti dobové; jaz. časový 3: t.…

temporální

II příd. (z lat.) anat. spánkový 2: t. žíly, kost

temporární

(*temporérní Ner.) příd. (z lat.) řidč. kniž. dočasný: t. bojové orgány (Gottw.)

tempování

, s. šach. manévrování k získání tempa

tempový

v. tempo

zaextemporovat (si)

[-a-e-] dok. (s chutí) provést extempore (v. za- II) (Arb., Herrm.)