tesla I, -y (2. mn. -sel) ž. i m. fyz. jednotka magnetické indukce (zn. T) (podle jugoslávského fyzika Nikoly Tesly)