testament, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) poněk. zast., ob., práv. poslední vůle, závěť, poslední pořízení (ve význ. 3): udělat, napsat (před smrtí) t.; přen. kniž. literární t. (V. Mrš.) odkaz; testamentový příd.: t. podvod