Nalezeno 27 heslových statí.

gumotextilní

[-ty-], gumotextilový příd. výr. vyrobený z gumy a z tkaniny: g. obuv; g. hnací řemen gumový s tkani…

kontext

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) významová souvislost v jazykovém projevu; souvislý text: porozumět význa…

podtext

, -u m. (6. j. -u) 1. řidč. text vysvětlující n. doprovázející něj. hlavní text: vtipný p. (u každé …

podtextový

příd. k podtext: řidč. p. slovníček, – satira spíše p-á než přímá (Kultura)

*pretext

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) kniž. předstíraný důvod, záminka: vítaný p.; být jenom p-em (Tvorba)

text

(dř. ps. též tekst), -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. tištěný n. psaný záznam jazykového projevu; slovní…

textace

, -e ž. (z lat.) kniž. textování 1: t. zákona formulace

textař

, -e m. (textařka, -y ž.) kdo skládá, píše texty písniček (šlágrů), reklam ap.: zkušený t. a skladat…

textařský

příd. k textař: t. nápad

*textátor

, -a m. pisatel n. upravovatel něj. textu: staročeský t. Rukopisu královédvorského (J. Hanuš)

textil

[-tyl], -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. textilní výrobek (výrobky), textilie: vlněný, hedvábný t.; výbě…

textilácký

[-ty-] příd. ob. expr. k textilák: t. kraj; t-átradice

textiláctví

[-ty-], -í s. ob. výroba textilu

textilář

[-ty-], -e, ob. textilák, -a (6. mn. -cích) m. (textilářka, ob. textilačka, -y ž.) kdo pracuje v tex…

textilářský

[-ty-] příd. k textilář: t. kraj

textilbaron

[-ty-], -a m. řidč. hovor. hanl. (v kapit.) majitel textilních továren

textilie

[-tý-], -e ž. (z lat.) (zprav. mn.) příze, tkaniny, pleteniny, koberce ap.: tkané, pletené t.; pojen…

textilka

[-ty-], -y ž. (2. mn. -lek) ob. textilní továrna: pracovat v t-ce; dělnice z t-y

textilní

[-ty-], řidč. textilový příd. týkající se zpracování vláken spřádáním, pletením, vázáním ap.; týkají…

*textilnický

[-ty-] příd. k textilník: t-á škola (OSN Dod); přísl. *textilnicky

textilnictví

[-ty-], -í s. textilní průmysl

textilník

[-ty-], -a m. (6. mn. -cích) (textilnice, -e ž.) kdo pracuje v textilním průmyslu; (dř. též) majitel…

textilový

v. textilní

textolog

, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) kdo se zabývá textologií, odborník v ní; -logie, -e ž. literárněvědn…

textovati

ned. i dok. 1. řidč. (co) sestavovat, sestavit text (ve význ. 1): t. zákon formulovat *2. (co; ~) vy…

textový

(dř. ps. též tekst-) (*textovní Krásn.) příd. k text: t-á úprava, ilustrace; t-á část obrázkového ča…

textura

[-úra], -y ž. (z lat.) 1. vnitřní uspořádání; složení 1: geol. charakter horniny daný uspořádáním ne…