tloušťka, -y ž. (2. mn. -těk) 1. rozměr předmětu na šířku n. na výšku podle polohy předmětu, zprav. nejmenší; rozměr průměru předmětu s kruhovým průřezem; síla 5: t. desky, cihly; t. stěny; papíry o nestejné tloušťce; – t. nitě, jehly, tužky; les. t. kmene průměr kmene 2. vlastnost toho, kdo je velmi tlustý; otylost (med.): varovat se tloušťky; pro nadměrnou tloušťku se nemůže ani hýbat tělnatost; léčí svoji tloušťku v Karlových Varech (Olb.)