tlumok, -u m. (6. mn. -cích) vak z pevné látky n. kůže s řemeny na nošení předmětů na zádech; batoh 1: turisté s t-y; vojáci nesli na zádech těžké t-y; poněk. zast. seděli (ubožáci) při svých t-cích (Staš.) rancích; cestovní t-y (Jir.) brašny; zdrob. tlumoček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)