toliko I přísl. kniž. jen I 1, jenom I 1, pouze, leda I 1: daně lze ukládat t. na základě zákona (Ústava); liší se od sebe t. barvou jedině; chodba osvětlená t. jedinou lampou; znal ji t. z doslechu; v šenkovně sedělo t. několik lidí (Ner.); nejsouce poddáni žádné vrchnosti, t. samému králi (Jir.) než; připomínáme t., že... (Lum.)