trpaslík (ob. trpajzlík, *třepaslík Wint.), -a (*trpásek, -ska, 1. mn. -skové, Mař.) m. (6. mn. -cích) (trpaslice, -e, †trpaslkyně, -ě, 2. mn. -yň, -yní, Zíbrt, ž.) 1. pohádková bytost malé, drobné postavy; pidimužík 1: ohavný, zlý t.; pohádka o princezně a sedmi t-cích; čarodějnice, obři a trpajzlíci (Poláč.); zahrádky s figurkami t-ů 2. expr., obyč. hanl. člověk nepatrné postavy n. nepatrného významu; pidimužík 3; řidč. předmět nepatrných rozměrů: ten skrček, ten t.!; mravní t. (Čech); velikášský t. (Nový); duševní t-ice (Pražák); biol., med. člověk trpasličího vzrůstu; – hvězd. hvězda velmi malých rozměrů, trpasličí hvězda; zdrob. trpaslíček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích)