událost, -i ž. 1. to, co se událo n. může udát, důležitější příhoda 1: pamětihodná u.; zajímavá u. ze života příběh; bitvy a jiné historické u-i děje; sled u-í; radostná u., přen. narození dítěte 2. expr. neobyčejná příhoda, nevšední zážitek: to byla u., když přišel dopis; výstava bude uměleckou u-í nevšedně významná; podepsání dohody bylo politickou u-í; expr. zdrob. *událostka (Ner.), *událůstka (Lid. nov.), *událostička (Arb.), -y ž.