udělati dok. k dělati 1. (co; ~) vykonat, provést něj. činnost; učinit 1 (poněk. kniž.): u. si svou práci; u. dobrý skutek; u. svou povinnost splnit; u. dva kroky; u. pokus, přípravy provést; u. opatření, aby...; u. zkoušku složit; u. si průmyslovku (škol. slang.); u. kasu (slang.) spočítat pokladní hotovost, arg. vyloupit pokladnu; u. za večer deset piv (ob. expr.) vypít; u. to (do kalhot, pod sebe) (zhrub.) vykonat tělesnou potřebu; – udělej, co ti radíme; co sis udělal, to máš; dobře udělal, že poslechl; co by se pro něj dalo u.?; udělali jsme, co se dalo; ať se mnou udělají, co chtějí; nějak to uděláme zařídíme; co mám s tebou u.? jak mám s tebou naložit (ve význ. 7); jen aby si něco neudělal neublížil si, nespáchal sebevraždu; přen. procházka mu udělá dobře prospěje; lék mu neudělal dobře neměl dobré účinky; udělalo mu to dobře polichotilo mu to, rád to přijal; hovor. u. s někým, něčím krátký proces; u. něco jen naoko, někomu k vůli 2. (co) vyrobit, zhotovit, vytvořit; způsobit, že něco vznikne, uskutečnit vůbec; učinit 1 (poněk. kniž.): u. si z prkýnek poličku; u. dětem sněhuláka postavit; u. si z vlny svetr uplést; u. vánočku upéci; udělání večeře uvaření; dát si u. hlavu (hovor.) upravit účes; u. podrobný zápis o schůzi napsat; u. plán práce sestavit; u. poznámku, vtip pronést; – u. světlo rozsvítit; u. oheň rozdělat; u. stojku; uděláme kolo rozestavíme se do kola; u. místo uvolnit; u. dvě svislé čáry, u. tři křížky napsat (místo podpisu u negramotných); u. nad něčím, někým kříž, zprav. přen. pokládat to za ztracené; usi na dlani puchýře; u. rámus, přen. spustit povyk, vyhubovat někomu, expr. vyvolat rozruch; dobře udělaná (školní) úloha vypracovaná; u. někomu radost způsobit; u. chybu dopustit se jí; u. si dluh; u. hloupost, ostudu provést; u. pořádek zjednat; u. si pohodlí zařídit; u. pro někoho výjimku; u. si známost; u. dobrý dojem vzbudit, vyvolat; u. si o něčem představu, úsudek vytvořit; u. objev; u. si čas uvolnit se; ve spoj. u. štěstí, zkušenost, kariéru, partii, bankrot dosáhnout něčeho, přijít, dospět k něčemu; expr. u. díru do světa; u. dlouhý obličej; u. na někoho dlouhý nos; u. si z někoho dobrý den, blázny; u. někomu čáru přes rozpočet; u. za něčím tečku; u. něčemu konec; ob. expr. u. někomu nohy; hovor. expr. u. paseku 3. (co, co komu) provést, vyvést (něco nenáležitého): přiznejte se, kdo to udělal; děti každou chvíli něco udělají; co jsem ti udělal, že se zlobíš?; co si spolu udělali?; když psa nedráždíš, nic ti neudělá neublíží ti; ust. spoj. co ti udělá, když... to můžeš snadno provést 4. (koho, co kým, čím, jakým; z koho, čeho koho, co) způsobit, že se někdo, něco stane někým, něčím, nějakým; učinit 3: udělal ji paní; udělal z ní paní; udělá ji nešťastnou; život udělá člověka otrlým; udělali ho předsedou ustanovili, zvolili; praxe z něho udělala výborného odborníka; u. někomu ze života očistec ztrpčit mu život, způsobit mu stálé utrpení; u. kozla zahradníkem 5. expr. (komu) mocně někoho zaujmout; okouzlit 2, upoutat (koho, 4. p.); zast. ob. očarovat 1 (koho, 4. p.): expr. moře nám udělalo; její oči mu udělaly; – zast. ob. ze msty u. kravám (Kosm.); mlčel, jako by měl uděláno (Něm.); mít pro strach uděláno nebát se; jako z udělání, řidč. s uděláním (při něčem, co přichází nevhod) jako naschvál 6. zast. ob. (co) ujednat, umluvit, vymínit: bylo uděláno, že... (Svět.); udělati se dok. k dělati se 1; vzniknout, povstat, vytvořit se, nastat: udělaly se mu vrásky na čele; nárazem se udělá na koleně boule; udělal se z něho statný mladík vyrostl; neos. udělalo se jí špatně, černo před očima; udělalo se pěkně nastalo pěkné počasí; ust. spoj. u. se pro sebe (ob.) osamostatnit se (dř. jako soukromý řemeslník, obchodník ap.); sport. slang. udělali se převrhli se s loďkou