výhoda, -y ž. příznivá okolnost, situace, vlastnost ap.: v-y společné práce; jste ve v-ě proti mně; je v časové v-ě; prodat, koupit s v-ou; tento způsob má své v-y přednosti, klady; v-ou plynového vařiče je úspornost; finanční, hospodářské v-y; daňové v-y; zříci se, vzdát se výhod; kniž. není s v-ou radit se (Vanč.) výhodné; řidč. tohoto léku se užívá s v-ou s úspěchem; žel. jízdní v. zvl. sleva tarifní sazby (např. pro hromadnou výpravu); sport. (při počítání hry v tenise) stav příznivý pro podávajícího; pravidlo o v-ě (v kopané, v hokeji aj.) podle kt. rozhodčí nezastaví hru pro přestupek bránícího družstva, aby nepoškodil útočící družstvo; mezinár. práv. nejvyšší v-y (při uzavírání smluv); expr. zdrob. výhodička, -y ž.: to je v.!; různé výhody a v-y; v. též nevýhoda