včela (nář. včála Hol.), -y ž. společenský hmyz chovaný člověkem pro bohatství medu v plástvích: včely se rojí kolem úlu; hukot včel; v. mu dala žihadlo; včely prostředkují opylení rostlin; ust. spoj. pracovitý, pilný jako v.; zool. rod blanokřídlého hmyzu Apis: v. medonosná; včel. v. matka; v. dělnice; v. samotářka; včely společenské, samotářské, loupeživé; v názvu V. lid. spotřební družstvo (pův. dělnické): družstevníci z Včely; expr. zdrob. včelka, -y ž., včelička v. t.