vřava, -y ž. 1. zmatená směsice velmi hlasitých zvuků; silný hluk (ve význ. I); povyk 1, lomoz, hřmot: bitevní v.; slova zanikla ve vřavě 2. kniž. chaos 2, zmatek: válečná v., v. nitra (Halas)